Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ « VELEGANOV» ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΜΑΝΟΥΑΛΙΑ ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΙ ΕIΔΙΚΑ ΜΑΝΟΥΑΛΙΑ  ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (+359) 0898 66 76 01; (+359) 032/ 63 93 92

e-mail: info@veleganov.com
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ VIKTOR LIMONOV, GEORGI LIMONOV

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VELEGANOV ΕΙΝΑΙ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
ΕΩΦΟΡΟΣ ΑΣΕΝΩΒΓΡΑΔΣΚΟ ΣΟΣΕ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΣΜ ΚΑΙ ΚΤΣΜ.
LAZAR BELEGANOV ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  «ΣΗΜΑΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ»
BLAGO BELEGANON ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 500 ΚΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΕΤΟΣ 1934
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΡΙΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ.
Καμπανεσ Μανουαλια Πολυελαιοι Εiδικα μανουαλια για μνημοσυνα Ιστορικα στοιχεια Φωτογραφιων Επικοινωνια
Bulgarian English Macedonian Romanian Greek